วิธีการรักษา

Ultrasound Deep Heat

คลื่นอัลตราซาวด์ความร้อนลึก ลดปวด ช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

อัตราค่ารักษา 250 บาทต่อ 1 พื้นที่