สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชกรรม เอฟ รีแฮบ (F REHAB)

เปิดดำเนินการกิจการโดย บริษัท ไท ควอลิตี้ แคร์ จำกัด (Tai Quality Care Co., Ltd.) บริษัทได้เล็งเห็นปัญหาการรอคิวกายภาพบำบัดอย่างยาวนานที่โรงพยาบาล จึงได้เปิดบริการสหคลินิกกายภาพบำบัดฯนี้ขึ้นเป็นสาขาแรกที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3 เมื่อกันยายน 2019 และได้ขยายสาขาที่ 2 เมื่อ มกราคมปี 2021 ที่ The PARQ Life ชั้น 2 ทั้งสองสาขา ตั้งอยู่บนทำเลที่เข้าถึงง่ายบนถนนพระรามที่ 4 ติด MRT มีที่จอดรถ

คลินิกให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่กลุ่มผู้มีอาการปวดทุกเพศทุกวัย ออฟฟิศซินโดรม กลุ่มผู้บาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และปัญหาเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกและข้อเสื่อมหรืออักเสบ ด้วยอุปกรณ์และวิธีรักษาหลากหลาย เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีคุณภาพที่สุด