วิธีการรักษา

Traction

(Only SAMYAN MITRTOWN Branch)

Traction (เครื่องดึงคอหรือหลัง) เครื่องออกแรงดึงข้อต่อและเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกสันหลัง ทำได้ 2 แบบ คือ การดึงกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Traction) และ การดึงกระดูกสันหลังระดับเอว (Lumbar Traction) ผลการรักษา ช่วยผ่อนคลายเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกสันหลัง เช่น กล้ามเนื้อ เอ็น หมอนรองกระดูกสันหลัง เส้นประสาท รวมถึงลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อ

อัตราค่ารักษา 300 บาทต่อครั้ง (ต่อ 1 พื้นที่บริเวณคอหรือหลัง)