วิธีการรักษา

Neurac Redcord Therapy

(Only The PARQ Branch)

การออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานมือหรือเท้า (Stationary bike) ***เฉพาะ สาขา The PARQ***

อัตราค่ารักษา 200-400 บาทต่อครั้ง