วิธีการรักษา

Manual Techniques

เทคนิคการใช้มือรักษาโดยนักกายภาพบำบัด ได้แก่ การกดสลายจุดกดเจ็บกล้ามเนื้อ การดัดดึงขยับข้อต่อ และยืดเหยียดโดยนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ทำให้ ซึ่งทั้งหมดนี้นักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาเลือกการรักษาที่เหมาะสม

ค่ารักษา 350 บาทต่อพื้นที่