วิธีการรักษา

คลินิกของเราเน้นการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

ประกอบด้วย การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น อัลตราซาวด์ เลเซอร์ ช็อคเวฟ การใช้ทักษะมือในการรักษา เช่น การนวดสลายจุดกดเจ็บ การดัดดึงยืดเหยียดข้อต่อ รวมถึงการสอนออกกำลังกาย และการให้คำแนะนำเพื่อปรับวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งหมดเป็นการรักษาที่เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อหวังผลการรักษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โปรดเลือกที่ชื่อแต่ละวิธีการรักษา เพื่อดูรายละเอียดและอัตราค่ารักษาของแต่ละวิธีได้ค่ะ