การออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบสะบัก – (Scapular Control Exercises)

การกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะบัก, กล้ามเนื้อรอบสะบัก, scapular control exercises, ออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบัก, therapeutic exercise, กายภาพบำบัด, frehab
การออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบสะบัก หรือการกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะบัก – Scapular Control Exercises

ลองทำท่าออกกำลังกายตามนี้ดูนะ ขอให้ทุกคนสนุก และสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ