เอ็นร้อยหวายอักเสบ – (Achilles Tendinitis)

เอ็นร้อยหวายอักเสบ – (Achilles Tendinitis)
แอดมินขอนำเสนออาการของเอ็นร้อยหวายอักเสบ และการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
หากปฏิบัติตามแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรมาพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจประเมินอาการเพิ่มเติมนะคะ