อาการเจ็บข้อพับเข่า – (Hamstring Injury)

อาการเจ็บที่ข้อพับเข่า และบริเวณต้นขาด้านหลัง

อาการปวดบริเวณต้นขาด้านหลังนั้น ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) มากกว่า หรือที่เรียกว่า อาการเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (Hamstring Strain) มักพบบ่อยในนักวิ่ง หรือเวลากระโดด