วิธีการรักษา

Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)

(Only The PARQ Branch)

Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) มีให้บริการที่ F REHAB เฉพาะสาขา The PARQ

คิดอัตราค่ารักษา 1200 บาทต่อพื้นที่