วิธีการรักษา

Paraffin Therapy

(Only SAMYAN MITRTOWN Branch)

การรักษาฟื้นฟูด้วยพาราฟิน (Paraffin)***เฉพาะ สาขาสามย่านมิตรทาวน์***

อัตราค่ารักษา 300 บาทต่อ 1 พื้นที่ / 400 บาทต่อ 2 พื้นที่