วิธีการรักษา

Neurac Redcord Therapy

(Only SAMYAN MITRTOWN Branch)

Redcord เป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือกีฬา (Functional strength) ความทนทานของกล้ามเนื้อ (muscular endurance) ความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลาง (core muscle stability) ความสามารถในการทรงตัว (balance) และการประสานงาน (coordination) โดยหลักการของ Redcord คือการใช้เชือกรับน้ำหนักร่างกาย และให้ออกแรงโดยใช้น้ำหนักร่างกายของตนเองเป็นแรงต้าน

อัตราค่ารักษา 1000 บาทต่อครั้ง

เมื่อเทียบกันระหว่างกายบริหารด้วย Redcord และเครื่องกายบริหารดั้งเดิมบางตัว ยกตัวอย่างในการออกแรงบริเวณไหล่และอก พบว่า Redcord ใช้แรงทั้งไหล่ อก รวมถึงส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมด้วย ซึ่งเปรียบเหมือนการฝึกความแข็งแรงในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันที่ร่างกายใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนร่วมกัน นอกจากนี้เชือกยังเป็นสิ่งกระตุ้นอย่างดีให้กับกลไกของร่างกายในการควบคุมความมั่นคง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางชั้นลึกให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น Redcord ใช้การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์และท่ากายบริหารที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณสามารถบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆที่สำคัญต่อการเพิ่มสมรรถนะทางกาย ฟื้นฟู และป้องกันการบาดเจ็บ

Redcord นำมาใช้ได้สองแบบ

หนึ่งคือเป็นเครื่องมือช่วยออกกำลังกาย (Workout) ท่ากายบริหารด้วย Redcord เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มความแข็งแรงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือกีฬา รวมถึงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

สองคือการฟื้นฟูการบาดเจ็บ (Rehabilitation of injuries) สำหรับผู้มีอาการการบาดเจ็บจากการใช้ร่างกายทำงาน หรือกีฬา คลินิกกายภาพบำบัดด้วย Redcord สามารถให้การประเมินรักษาและป้องกันด้วยวิธีเฉพาะที่เรียกว่า “Neurac Method” ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สมองจดจำรูปแบบการออกแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องผ่าน Redcord โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไม่ก่อให้เกิดอาการปวดในส่วนต่างๆของร่างกาย และเพิ่มศักยภาพในการทำงานในส่วนนั้นๆ

Neurac เน้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ และมุ่งเป้าไปที่สาเหตุของปัญหา ไม่ใช่แค่อาการที่มาในครั้งนั้น