วิธีการรักษา

Cryotherapy

“เครื่องพ่นกระแสลมเย็น” (Cryotherapy) เป็นอีกหนึ่งวิธีกายภาพบำบัดเพื่อลดปวด วิธีนี้ช่วยลดปวดอย่างไรบ้าง และต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกันกับการประคบเย็น สามารถรับชมในภาพสื่อของเราได้ค่ะ