วิธีการรักษา

การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Therapeutic Exercises)

อัตราค่ารักษา 350 บาทต่อ 1 ครั้ง